تبلیغات
☺تــــــک ســـلــــولـــی☺ - کل کل دختر بچه و مادرش
به ☺تــــــک ســـلــــولـــی☺ خوش آمدید ...
کل کل دختر بچه و مادرش
خونه مشغول کاربود که دخترش بدو بدو اومد و پرسید .... 
دختر: مامان تو زنی یا مردی ؟ 
مادر : زنم دیگه پس چی ام ؟ 
دختر : بابا ، چی اونم زنه ؟ 
مادر : نه مامانی بابا مرده . 
دختر : راست میگی مامان ؟ 
مادر : آره چطور مگه ؟ 
دختر : هیچی مامان ! دیگه کی زنه ؟ 
مادر : خاله مریم ، خاله آرزو ، مامان بزرگ 
دختر : دایی سعید هم زنه ؟ 
مادر : نه اون مرده ! 
دختر : از کجا فهمیدی زنی ؟ 
مادر : فهمیدم دیگه مامان، از قیافه ام . 
دختر : یعنی از چی ؟ از قیافه ات؟ 
مادر: از اینکه خوشگلم ، 
دختر : یعنی هر کی خوشگل بود زنه‌ ؟ 
مادر : اره دخترم 
دختر : بابا از کجا فهمید مرده 
مادر : اونم از قیافش فهمید . یعنی بابایی چون ریش داره و ریشهاشو میزنه و زیاد 
خوشگل نیست مرده ! 
دختر : یعنی زنا خوشگلن مردا زشتن ؟ 
مادر : آره تقریبا . 
دختر : ولی بابایی که از تو خوشگل تره 
مادر: اولا تو نه شما بعدشم باباییت کجاش از من خوشگل تره ؟ 
دختر : چشاش 
مادر :یعنی من زشتم مامان ؟ 
دخترم : آره 
مادر : مرسی 
دختر : ولی دایی سعید هم از خاله خوشگلتره !! 
مادر : خوب مامان بعضی وقتها استثنا هم هست 
دختر : چی اون حرفه که الان گفتی چی بود 
مادر : استثنا یعنی بعضی وقتها اینجوری میشه 
دختر : مامان من مردم 
مادر : نه تو زنی 
دختر : یعنی منم زشتم 
مادر : ه مامان کی گفت تو زشتی تو ماهی ، ولی تو الان کودکی 
دختر : یعنی من زن نیستم ؟ 
مادر :چرا جنسیتت زنه ولی الان کودکی 
دختر : یعنی چی ؟ 
مادر : ببین مامان همه ی آدما شناسنامه دارن که توی شناسنامه شون جنسیتشون مشخص 
میشه جنسیت تو هم توی شناسنامه ات زنه . 
دختر : یعنی منم مامانم ؟ 
مادر : اره دیگه تو هم مامان عروسکهاتی 
دختر : نه ، مامان واقعی ام ؟ 
مادر : خوب تو هم یه مامان واقعی کوچولو برای عروسکهات هستی دیگه 
دختر : مامان مسخره نباش دیگه من چی ام 
مادر : تو کودکی 
دختر : کی زن میشم 
مادر: بزرگ شدی 
دختر : مامان من نفهمیدم کیا زنن ؟ 
مادر : ببین یه جور دیگه میگم . کی بتو شیر داده تا خوردی بزرگ شدی 
دختر : بابا 
مادر : بابات کی بتو شیر داد ؟ !!!!!!!!!! 
دختر : بابا هر شب تو لیوان سبزه بهم شیر میده دیگه 
مادر : نه الان رو نمی گم ، کوچولو بودی ؟ 
دختر : نمی دونم 
مادر : نمی دونم چیه ؟ من دادم دیگه 
دختر : کی؟ 
مادر : ای بابا ببین مامان جون خودت که بزرگ بشی کم کم می فهمی . 
دختر : الان می خوام بفهمم . 
مادر: خوب هر کی روسری سرش کنه زنه هر کی نکنه مرده 
دختر : یعنی تو الان مردی میریم پارک زن میشی 
مادر: نه ببین ، من چیه تو میشم ؟ 
دختر : مامانم 
مادر :خوب مامانا همشون زنن و باباها همشون مردن 
دختر : آهان فهمیدم . 
مادر : خدا خیرت بده که فهمیدی ، برو با عروسکهات بازی کن 

**** 
نیم ساعت بعد 
دختر : مامان یه سوال بپرسم 
مادر : بپرس ولی در مورد زن و مرد نباشه ها 
دختر : در مورد ماهی قرمزه است . 
مادر : خوب بپرس 
دختر : مامان ماهی قرمزه زنه یا مرده ؟
این مطلب توسط امیر دانشور  روز شنبه 6 خرداد 1391 در ساعت 02:35 ب.ظ نوشته شد | نظرات()